FEZ-Berlin'de Kültürlerarası Çalışma

Çocuk, genç ve aile merkezimizde kültürlerar arası etkileşimi bir çalışma prensibi olarak yerleştirmek, teşvik etmek ve daha da geliştirmek bizim için önemlidir. Bu sayfalarda size, FEB Berlin'in kültürlerarası açılım sürecimizle ilgili bir fikir vermek istiyoruz.

Kültürlerarası açılım

FEZ'de kültürlerarası açılımı ile toplumdaki kültürel çeşitliliği dikkate alıp FEZ'e taşımak istiyoruz. Amacımız göçmen kökenli insanlar için eşit katılımdır.

Çeşitlilik Şartı

Kasım 2013'te “Çeşitlilik Şartı”nı imzalayarak, özellikle çalışanlarımız arasında çeşitliliği teşvik etmeyi ve takdir edilen, önyargısız bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt ettik. 

"FEZ im Dialog" etkinlik serisi

Bu etkinlik serisi için iş ve bilim dünyasından konuklar, seçilen konular hakkında FEZ Berlin çalışanları ile görüşmek üzere üç ayda bir davet ediliyor. Amaç, ilgili tüm çalışanlarla açık bir diyaloğa girmektir.

Kültürlerarası Çalışma Grubu

Uzman grubu, FEZ-Berlin departmanlarından ve yönetim kademelerinden çalışanlardan oluşur ve ayda bir kez düzenli olarak toplanır.