FEZ-Berlin Çeşitlilik Şartını İmzaladı

2013 yılı Kasım ayında „Çeşitlilik Şartı"nı imzalayarak tüm çalışanlarımıza önyargılardan arındırılmış bir çalışma ortamı sunma konusunda kendimizi taahhüt alına aldık. Tüm FEZ çalışanları aynı şekilde değerlendirilecek ve kendilerine ayrım yapılmadan aynı şekilde davranılacaktır. Hangi kökenden gelirse gelsin, hangi inançtan olursa olsun tüm çalışanlarımız aynı şekilde kabul görecektir. İster personel, ister yönetici isterse de ziyaretçi olsun herkese aynı ölçüde saygı göstermek kurumsal kimliğimizin bir parçasıdır.


„Çeşitlilik Şartı“ Hakkında

„Çeşitlilik Şartı“ şirketlerdeki çeşitliliği geliştirmeyi hedefleyen iş dünyası kaynaklı bir inisiyatiftir. Federal Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı tarafında da desteklenmektedir. Şansölye Dr. Angela Merkel inisiyatifi himaye etmektedir. İnisiyatif, Almanya'daki işletmelerin çeşitliliği içselleştirerek, önyargılardan bağımsız bir çalışma ortamı sağlanmasını hedeflemektedir. Tüm çalışanlar, cinsiyetleri, milliyetleri, etnik kökenleri, inançları, yaşları, dünya görüşleri, cinsel tercihleri ve kimlikleri ne olursa olsun takdir görmelidirler.