Kültürlerarası Çalışma Grubu

Kültürlerarası açılımın FEZ-Berlin'de desteklenmesi, geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması için 2010 yılında Kültürlerarası Çalışma Grubu kurulmuştur.

Çalışma grubunun görevi, kültürlerarası açılımın kurum yönetiminde, etkinliklerde, organizasyon yapısında ve personel politikasında yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini ve etnik azınlıkların ve göçmenlerin katılımının sağlanıp sağlanamadığının denetlenmesidir. 

Çalışma grubunun hedefi, Berlin'in çok kültürlü yapısını yansıtmak için yapılması gerekenleri planlamak ve planları hayata geçirmek projeler üretmektir. Göçmenler ve diğer etnik azınlıklar değişen konseptlere dahil edilmeli ve kendilerinin kurum içinde kabul gördüğünü hissetmelidir.

FEZ'in kapıları hangi sosyal kesimden, hangi etnik kökenden gelirse gelsin tüm çocuklara ve ailelere açıktır!

Kültürlerarası Çalışma Grubu düzenli olarak ayda bir kez toplanır ve FEZ-Berlin Göçmen Çalışmaları Sorumlusu toplantıya başkanlık eder.

Kültürlerarası Çalışma Grubu Üyeleri:

 • Thomas Liljeberg-Markuse / FEZ-Berlin Yönetim Kurulu Eşbaşkanı
 • Bernd Grospitz / FEZ-Berlin Sorumlu Yöneticisi
 • Marion Gusella / Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı Yöneticisi
 • Nina Futschik / Etkinlik Dizayn ve Ekipman Yönetimi
 • Michael Kunsmann / Kjfz Avrupa ve Uluslararası Çalışma Ekibi
 • Özlem Cinar / Basın ve Halkla İlişkiler & Ethnomarketing
 • Wiete Heindel / FEZ Eğitim ve Sürdürülebilir Gelişme Ekibi
 • Beate Thylmann / Kjfz Yönetim Ekibi-Avrupa Çalışmaları
 • Andreea Peptine / Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Ekibi
 • Derya Sarica / FEZ-Berlin Göçmen Çalışmaları Temsilcisi  (Ebeveyn İzninde)
 • Alexandra Papadopulos / FEZ-Berlin Göçmen Çalışmaları Temsilcisi (Vekaleten)
 • Pia Grotsch / ALICE - Çocuk Müzesi
 • Beate Robie / Landesmusikakademie Berlin

Üyeler

Çalışma grubu, FEZ-Berlin'in çeşitli alanlardaki ve yönetim kademelerindeki çalışanlarından oluşmakta ve ayda bir kez toplanmaktadır.