soldan sağa: Michael Kunsmann, Alexandra Papadopulos, Paul Ribbeck

Eğitim Etkinliği "Berlin'deki Hoş geldin Sınıfları - Heterojeniteyi Yönetmek"

FEZ-Berlin çalışanları Michael Kunsmann (FEZ-Berlin Epitim Raportörü) ve Alexandra Papadopulos ("Die Welt zu Gast im FEZ" yöneticisi ve Göçmen Çalışmaları Sorumlusu konuyla ilgili interaktif bir atölye çalışması düzenlediler:  

"FEZ-Berlin'de Değerler Eğitimi ve Çokkültürlülük, Okullar için Gayrı Resmi Eğitim Programı"

Berlin'deki okullar için heterojenlik yeni bir olgu değil. Göçmen çocuklar ve gençler okullara gitmeye başlamadan önce de sınıflarda değişik durumlara göre eğitim uygulamaları söz konusuydu. Ancak artan öğrenci sayısıyla beraber bu konudaki baskı daha da artmıştır.

Heterojen özellik taşıyan hoş geldin sınıfları özel bir gruptur.

Eğitim etkinliği 6.6.2016 tarihinde Berlin'de  in der Friedrich-Ebert-Stiftung vakıf binasında düzenlendi. Etkinliğe Mark Rackles (Eğitim Müsteşarı, Senato Eğitim, Gençlik ve Bilim Komisyonu), Prof. Dr. Viola Georgi (Göttingen Üniversitesi), Dr. Chadi Bahouth (gazeteci ve mülteciler iöin seminer eğitmeni) ve Berlin'deki hoş geldin sınıflarından 250 pedagog katıldı.